Uzyskaliśmy Certyfikat Dobrych Praktyk. Więcej informacji możecie przeczytać na stronie: https://certyfikat.pot.gov.pl/dobre-praktyki