W dniu 27.01.2023r. Bogusław Falkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: FALKO-TOUR Bogusław Falkowski podpisał z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Pana Sebastiana Łukaszewicza – Wicemarszałka oraz Panią Wiesławę Burnos – Członka zarządu, umowę pt.: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Falko-Tour Bogusław Falkowski poprzez rozwój usług-wynajem sprzętu wodnego” z działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze.

Cel: ,,Rozwój działalności przedsiębiorstwa Falko-Tour Bogusław Falkowski, służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez świadczenie usług wynajmu łodzi typu houseboat oraz stworzenie 1 miejsca pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 0x0-1024x211.png